MTR Halduse OÜ pakub innovatiivseid ning kuluefektiivseid lahendusi kindlustamaks oma klientide jätkuva edu teenuste pakkumisel kaasaegses ja kiiresti arenevas keskkonnas.

Andmesidevõrgud

Pakume andmesidevõrkude ehituse ja hoolduse lahendusi kasutades ära tänapäevaseid teadmisi võrkude arengust, pakutavatest hetkelahendustest ning uutest tehnoloogiatest.

Elektripaigaldised

Keskpinge elektripaigaldiste lahendused on samuti meie ettevõtte tegevussuunaks. Mitmed tegevusvaldkonnad võimaldavad meil klientidele veelgi paremini pakkuda terviklahendusi.

MTR Halduse OÜ juhtpõhimõtted telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude projekteerimisel ja ehitamisel on järgmised:

 • parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust ning tulemusi;
 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude üldtunnustatud nõuete ja normidega;
 • kasutame keskkonda säästvaid ja meie teenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;
 • pakume kliendi rahulolu tagamiseks vaid kvaliteetseid teenuseid;
 • hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid;
 • arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimisel korral tegutsemiseks oma töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
 • identifitseerime, analüüsime ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte;
 • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid kvaliteeditagamise ja keskkonnakaitse põhimõtetest;
 • parendame pidevalt töötajate töötingimusi ning tööalast heaolu.

KONTAKT

MTR Halduse OÜ
Telefon: +372 5188117
Aadress: Vääna 7-18, Tallinn 11612
Registrikood: 12249549
Email: info@mtrhaldus.eu / enn.eelmets@mtrhaldus.eu

TARTU

Telefon: +372 5172122
Aadress: Tähe 127F-201A, Tartu 50113
Email: janek.suvi@mtrhaldus.eu